Výhody přijetí LEI při obchodování - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Výhody přijetí LEI při obchodování

Výhody přijetí LEI při obchodování


LEI jsou rychle přijímány jurisdikcemi po celém světě. Unikátní 20místné kódy jsou nyní povinné pro mnoho společností působících v Evropě, Severní Americe, Austrálii a Asii. Zatímco registrace pro LEI může být pro vaši společnost povinná, rozšířené přijetí LEI přináší řadu výhod pro podniky poskytující finanční služby.

Podpora efektivity

Zpráva Globální nadace LEI (GLEIF) ‘A New Future for Legal Entity Identification’ (Nová budoucnost identifikace právnických osob) nastiňuje problémy, kterým banky čelí při vstupu do nových podniků. Více než polovina zaměstnanců banky, kteří poskytli údaje pro zprávu, uvedla, že vyhledávání spolehlivých a ověřitelných údajů o jejich potenciálních klientech je komplikované a časově náročné. Když vezmete v úvahu, že mnoho velkých firem má více než 1 000 zaměstnanců na plný úvazek, kteří pracují na registraci klientů a poté udržují jejich informace aktuální, snadno si můžete spočítat, o jak významnou časovou investici jde. Globální databáze LEI může podstatně snížit administrativní zátěž spojenou s ověřením klienta.

Vylepšená zákaznická zkušenost 

Dokument GLEIF týkající se procesů získávání nových klientů naznačuje, že 2 z 5 prodejců na vedoucích pozicích se obávají ztráty potenciálních zákazníků během procesu získávání v důsledku délky a složitosti procesu a informací, které jsou povinni sdílet. LEI jsou schopny snížit administrativní zátěž pro klienta, což vám umožní klienta rychle zapojit do systému a začít mu poskytovat služby. 

Snížené riziko a informované rozhodování

Široké přijetí LEI má za následek podstatné snížení rizika souvisejícího s finančními transakcemi na globálním trhu. LEI jsou celosvětovým standardem pro identifikaci. Když bude používat informace související s LEI společnosti znamená, že budete vědět, s kým obchodujete a kdo společnost vlastní. Přístup k těmto informacím vám umožňuje spolehlivě měřit riziko a činit informovaná rozhodnutí. 

Snížené náklady 

LEI mohou snížit náklady na registraci o 10%, což má za následek celkové snížení provozních nákladů na kapitálovém trhu o 3,5% jen v globálním odvětví investičního bankovnictví. V peněžním vyjádření to představuje úsporu 150 milionů dolarů. Toto číslo však představuje pouze část potenciálních širších úspor. Zkrácení času, který zaměstnanci vaší společnosti stráví ověřováním a aktualizací údajů, povede k dalším úsporám, nemluvě o snížení nákladů spojených se získáním spolehlivých údajů. Přístup do databáze LEI obsahující aktuální informace o společnosti je (a zůstane) bezplatný.

Buďte řešením 

Odvětví finančních služeb se mění. Registrací do systému LEI se zavazujete podporovat transparentnost na globálním trhu a vytvářet lepší budoucnost pro všechny účastníky trhu.