Převod kódu LEI k LEI Česká - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Převod kódu LEI k LEI Česká

Převod kódu LEI k LEI Česká


Společnosti žádají o kód LEI prostřednictvím poskytovatele služeb, jako je LEI Česká. Jsou povinny využít těchto zprostředkovatelských služeb, protože společnosti samy nemohou podat žádost nebo aktualizovat podrobnosti v databázi LEI, kterou spravuje Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Namísto toho je každý kód přiřazen poskytovateli služeb LEI (LOU), který je oprávněn iniciovat změny údajů jménem společnosti.

Nejste vázáni na konkrétního poskytovatele služeb. Poskytovatele služeb můžete změnit stejně, jako byste převáděli své telefonní číslo k novému telekomunikačnímu operátorovi. Stejně jako si každý zákazník může přenést své telefonní číslo do sítě jiného operátora, může každá společnost převést svůj kód LEI ze správy jiného poskytovatele služeb do správy společnosti LEI Česká. Tímto krokem nedochází ke změně registrátora kódu – data jsou stále uložena v databázi GLEIF. Jedinou změnou je, že společnost LEI Česká bude následně schopna vaším jménem provádět změny a aktualizace údajů. 

Převod kódu LEI je snadný a jednoduchý – ke správě kódu potřebujeme pouze písemný souhlas (ve formě plné moci). Plná moc je odvolatelná.

  1. Po odeslání žádosti prostřednictvím našeho webu vám zašleme k podpisu plnou moc.
  2. Prostřednictvím naší partnerské společnosti podáme žádost o převod správy vašeho kódu LEI na nás od vašeho předchozího poskytovatele služeb.
  3. Váš předchozí poskytovatel služeb vás bude kontaktovat a požádá vás o potvrzení převodu kódu LEI.
  4. Odpovíte svému předchozímu poskytovateli služeb a potvrdíte, že si přejete převést kód pod naši správu. Poté bude kód LEI automaticky převeden do naší správy prostřednictvím partnera LOU LEI Česká. Pokud neodpovíte svému předchozímu poskytovateli služeb, váš LEI kód bude automaticky převeden pod naši správu do 5 pracovních dnů.
  5. Po převedení kódu pod naši správu vám zašleme potvrzení. Pokud je k tomu vhodná doba, můžeme váš LEI zároveň automaticky obnovit.

Převod kódu LEI s sebou nenese další náklady ani úřední úkony. 

Při převodu vašeho kódu LEI je důležité mít na paměti: 

  1. Změna poskytovatele služeb je zdarma 
  2. Váš LEI kód se nikdy nezmění! Při převodu kódu k nám tedy nemusíte informovat svou banku ani jiného finančního partnera.
  3. Převedení kódu LEI trvá až 7 dní. Rychlost závisí na aktuálním poskytovateli služeb. Pro rychlejší správu byste měli co nejdříve odpovědět vašemu předchozímu poskytovateli služeb a potvrdit přenos svého kódu k nám.

LEI Česká a skupina EQS nabízejí pohodlná řešení pro správu vašeho LEI. Naše databáze je propojena s Obchodním rejstříkem, takže můžeme automaticky ověřit platnost vašich údajů a v případě potřeby je aktualizovat. Změnu vašich údajů uložených v databázi GLEIF lze pohodlně provést prostřednictvím našich webových stránek a služby související s kódem lze zaplatit bankovním převodem.

Více informací o obnovení kódů LEI můžete najít zde.