Identifikátory právnických osob: Obnovení vašeho čísla LEI - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Identifikátory právnických osob: Obnovení vašeho čísla LEI

Identifikátory právnických osob: Obnovení vašeho čísla LEI


Všechny kódy LEI jsou vydáván na období 1 roku a je třeba je každoročně obnovovat.

Je nesmírně důležité rozlišovat mezi obnovením kódu LEI a změnou dat souvisejících s LEI.

  • Změna dat znamená aktualizaci dat v databázi GLEIF.

Nezapomeňte u poskytovatele služeb aktualizovat údaje o své společnosti, kdykoli se změní. Tuto změnu lze provést kdykoli, aniž by měla dopad na platnost kódu LEI vaší společnosti. My provádíme změny vašich údajů bezplatně.

  • Obnovení LEI znamená prodloužení doby platnosti kódu LEI.

Proces obnovy kódu LEZ zahrnuje potvrzení přesnosti údajů obsažených v databázi GLEIF. Obnovení vašeho LEI však zahrnuje rovněž prodloužení doby jeho platnosti. Vzhledem k tomu, že s procesem souvisejí poplatky splatné třetím stranám a významnější administrativní náklady, je za obnovení kódu LEI účtován poplatek.

Každoroční obnovení kódu LEI je nezbytné pro zajištění aktuálnosti údajů v databázi GLEIF. Jelikož na tyto informace spoléhají banky, finanční instituce a další strany při identifikaci společností vstupujících do finančních transakcí na mezinárodním trhu, je nezbytné, aby byly tyto údaje přesné.

Společnosti nemohou samy aktualizovat ani měnit data v databázi GLEIF. K provedení změn musí využít poskytovatele služeb známého jako LOU – místní provozní jednotka. LOU před aktualizací v databázi GLEIF zkontroluje, zda poskytnuté údaje splňují požadavky GLEIF. Tím je podporována vysoká kvalita a spolehlivost dat.

Obnovení LEI

Databáze GLEIF umožňuje prodloužení platnosti kódu LEI pouze o dobu 12 měsíců.

Je velmi důležité si uvědomit, že pokud bude váš kód prodloužen o více než 2 měsíce před datem vypršení platnosti, prodloužené období nebude připočteno po datu vypršení platnosti kódu. Místo toho bude LEI platit pouze po dobu 12 měsíců od data obnovení.

To znamená, že LEI vaší společnosti vyprší dříve, což znamená, že platíte více za kratší dobu platnosti. Z tohoto důvodu je důležité neplést si proces změny údajů týkajících se vašeho LEI kódu (který je bezplatný) a prodloužení doby platnosti vašeho LEI kódu (za poplatek).

Naše databáze automaticky kontroluje platnost kódu LEI před odesláním žádosti o obnovení ve vhodnou dobu. Tak pomáháme našim zákazníkům šetřit peníze a čas.

Databáze LEI Česká je propojena s Obchodním rejstříkem, databází GLEIF a naším systémem místní provozní jednotky (LOU).

Pomocí databáze společnosti LEI Česká je možné prodloužit platnost vašeho kódu kdykoli na pět let. Naše automatizovaná databáze neodešle požadavek na obnovení do databáze GLEIF, dokud nevyprší platnost vašeho kódu LEI.

Propojení s Obchodním rejstříkem navíc znamená, že jsme schopni automaticky kontrolovat, zda existují nějaké rozdíly mezi údaji v Obchodním rejstříku a databázích GLEIF. Na veškeré případné nesrovnalosti budete upozorněni a provedeme automatickou aktualizaci údajů v databázi GLEIF.

Jednou za rok žádáme naše zákazníky, aby zkontrolovali údaje spojené s jejich LEI a potvrdili jejich přesnost. U LEI Česká jsou tyto aktualizace zdarma.

Upozorňujeme, že jsme schopni obnovit a aktualizovat pouze LEI kódy, které spravujeme. Převod kódu pod naši správu je snadný a bezplatný. Další informace o převodu kódu LEI naleznete zde.

LEI Česká sleduje data platnosti vašeho LEI a upozorní vás, když bude třeba váš LEI LEI obnovit. Díky našemu inteligentním systému jsme schopni nabídnout obnovení po dobu až pěti let. Tato možnost je vhodná pro společnosti, které potřebují kód LEI po delší dobu. Víceleté smlouvy vám ušetří čas a peníze!

Ověření platnosti vašeho LEI

Platnost kódu lze kdykoli zkontrolovat v databázi GLEIF. Udržováním platného LEI se můžete vyhnout zpožděním nebo problémům vyplývajícím z kontrol finančních institucí před transakcí.

Platnost svého LEI kódu si můžete ověřit zde.