Proč při žádosti o kód LEI využít oficiálního zástupce pro registraci? - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Proč při žádosti o kód LEI využít oficiálního zástupce pro registraci?

Proč při žádosti o kód LEI využít oficiálního zástupce pro registraci?


Pokud vyhledáváte, požadujete nebo obnovujete kód LEI, můžete narazit na různé webové stránky nabízející rychlé a bezpečné služby registrace kódů LEI. Většina z těchto webových stránek shromažďuje údaje pomocí online formulářů a v případě oficiálních zástupců pro registraci a místních provozních jednotek se tyto údaje používají k registraci nebo obnovení vašeho kódu LEI. Stále více se však objevují podvodné webové stránky, které vám přislíbí kód LEI, ale nikdy jej nedoručí. 

Proti takovým podvodným webům bojuje GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation – zastřešující organizace, která dohlíží na systém kódů LEI zavedený G20) a akreditovaní vydavatelé kódů.

Lákají vás tyto webové stránky, protože nabízejí nižší ceny než akreditovaní vydavatelé LEI?

Otázka zní: jak mohou některé weby třetích stran nabízet nižší ceny než oficiální registrační zástupci nebo vydavatelé kódů? V tomto článku upozorňujeme na rizika v registračním systému LEI, které mohou podvodné weby využít k nabídce výhodnějších cen.

1. Vydávání kódů LEI prostřednictvím neakreditovaných stránek třetích stran nepodléhá regulaci ze strany GLEIF. 

Služby nabízené těmito webovými stránkami nejsou nijak regulovány. To znamená, že v případě sporu (například pokud nedojde k vydání či obnovení vašeho kódu LEI), není možné kontaktovat GLEIF nebo vydavatele kódu (místní provozní jednotka – LOU) a získat peníze zpět.

Jedinou možností v případě podvodu je pokusit se uplatnit nárok prostřednictvím soudu, což pravděpodobně nebude finančně výhodné vzhledem k nízké ceně za podání žádosti nebo obnovu kódu LEI. To platí zejména proto, že se nejspíše vyskytnou problémy s jurisdikcí, pokud webové stránky nejsou registrovány v Evropské unii.

2. Neakreditovaní vydavatelé ze třetích stran nemohou zaručit plnění víceletých smluv. 

V databázi kódů LEI je možné obnovit pouze váš LEI kód na období jednoho roku. To znamená: pokud si společnost zakoupí automatická obnovení kódu LEI na 5 let, musí poskytovatel služeb každý rok předložit novou žádost o obnovení kódu LEI do oficiálního registru. Pokud poskytovatel služeb ukončí svou činnost, přijdete o částku, kterou jste zaplatili za pětileté obnovení kódu LEI. 

3. Neakreditovaní vydavatelé mohou prodat údaje o vaší společnosti či vaše osobní údaje třetím stranám.  

U společností registrovaných mimo EU je téměř nemožné zkontrolovat jejich zásady ochrany osobních údajů a sledovat dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje jsou nejcennější komoditou na černém trhu a stejně jako u jiných webových stránek jste při podání žádosti o kód LEI přes nezabezpečené webové stránky vystaveni riziku zneužití osobních údajů a odcizení informací o kreditní kartě.

I když je web registrován v EU, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů společnosti. Možná zjistíte, že podmínky jejich používání jí umožňují předávat osobní údaje „partnerským společnostem“ za účelem zasílání reklamních nabídek nebo dalšího prodeje údajů.

4. Není technicky možné vydat kód LEI dříve než následující obchodní den. 

Několik podvodných poskytovatelů služeb kódu LEI nabízí kód LEI během několika minut. Technicky to není možné. Kódy LEI se v databázi GLEIF objeví následující pracovní den ve 12 hodin (v závislosti na tom, kdy GLEIF aktualizuje svou databázi).

Databáze bank jsou propojeny s GLEIF, takže váš kód LEI nelze použít pro transakce s cennými papíry dříve než další den, bez ohledu na rychlost, s níž je LEI vydán. 

Vydání kódu LEI je jednou z mála online služeb, kde jsou klienti ochotni platit zálohy až na 5 let dopředu. Tato služba je bohužel lákavá pro podvodníky, kteří přicházejí se stále sofistikovanějšími podvody. Kromě podvodných webů také zasílají phishingové e-maily, které vyzývají lidi spojené se společností nebo posílají na obecný e-mail firem výzvy k obnově kódu LEI. 

Jak ověřit, zda je vydavatel LEI akreditován u GLEIF?

Oficiální zástupci pro registraci a vydavatelé kódů zobrazují na svých webových stránkách logo GLEIF v souladu s licenční smlouvou. Logo GLEIF je však zneužíváno, proto doporučujeme zkontrolovat seznam registračních zástupců, který je k dispozici na webu GLEIF, nebo seznam akreditovaných vydavatelů kódů.

Co dělat, pokud jste byli zapojeni do případu podvodu s LEI?

LEI Česká aktivně přispívá k rozvoji systému kódů LEI. Vyzýváme všechny podnikatele, kteří se stali oběťmi podvodu LEI, aby se nám přihlásili.

Poskytujeme informace zastřešující organizaci a dalším účastníkům trhu, abychom pomohli bojovat proti podvodům a zlepšili evropské podnikatelské prostředí. Doporučujeme také v každém případě kontaktovat přímo GLEIF na adrese info@gleif.org.

Před provedením platby předem zkontrolujte pozadí poskytovatele služeb!

Dnes je po celém světě vydáno více než 1,7 milionu kódů LEI a bohužel je možné se stále častěji setkat s podvody. Mnoho podniků je ochotno zaplatit zálohu podezřelým webům až na pět let, aby získaly své kódy LEI.

Před provedením těchto plateb doporučujeme vždy zkontrolovat pozadí vašeho poskytovatele služeb a provést důkladný průzkum všech dostupných informací. 

LEI Česká je oficiální zástupce pro registraci, který dodržuje všechna pravidla stanovená zastřešující organizací. Na základě faktury také vydáváme kódy LEI společnostem v České republice bez zálohy.