Novinky - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Novinky

Role přijetí LEI v ekonomickém růstu

I po více než desetiletí pociťujeme otřesy z globální finanční krize v roce 2008. Je stále snazší si představit, že se globální ekonomika vrátila do normálu – Evropská unie zaznamenala hospodářský růst sedm let po sobě; americký akciový trh vytvořil v srpnu 2018 rekord v nejdelším rozmachu ve své historii; a míra nezaměstnanosti na mnoha … Continued

Převod kódu LEI k LEI Česká

Společnosti žádají o kód LEI prostřednictvím poskytovatele služeb, jako je LEI Česká. Jsou povinny využít těchto zprostředkovatelských služeb, protože společnosti samy nemohou podat žádost nebo aktualizovat podrobnosti v databázi LEI, kterou spravuje Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Namísto toho je každý kód přiřazen poskytovateli služeb LEI (LOU), který je oprávněn iniciovat změny údajů … Continued

Identifikátory právnických osob: Obnovení vašeho čísla LEI

Všechny kódy LEI jsou vydáván na období 1 roku a je třeba je každoročně obnovovat. Je nesmírně důležité rozlišovat mezi obnovením kódu LEI a změnou dat souvisejících s LEI. Změna dat znamená aktualizaci dat v databázi GLEIF. Nezapomeňte u poskytovatele služeb aktualizovat údaje o své společnosti, kdykoli se změní. Tuto změnu lze provést kdykoli, aniž … Continued

Proč při žádosti o kód LEI využít oficiálního zástupce pro registraci?

Pokud vyhledáváte, požadujete nebo obnovujete kód LEI, můžete narazit na různé webové stránky nabízející rychlé a bezpečné služby registrace kódů LEI. Většina z těchto webových stránek shromažďuje údaje pomocí online formulářů a v případě oficiálních zástupců pro registraci a místních provozních jednotek se tyto údaje používají k registraci nebo obnovení vašeho kódu LEI. Stále více … Continued

Registrace LEI v jiných zemích

Proces registrace LEI se v různých zemích a jurisdikcích liší, protože ne všechny země mají místního vydavatele LEI (LOU – místní provozní jednotka) a většina LOU je oprávněna vydávat LEI pouze pro konkrétní regiony. GLEIF proto zavedl koncept registračních zástupců (RA), kde je většina RA přímo spojena s jednou nebo více organizacemi vydávajícími LEI, které … Continued

Globální systém identifikace právnických osob

Co je identifikátor právnické osoby a proč jej společnosti potřebují? Identifikační kód právnické osoby neboli číslo LEI je jedinečné globální identifikační číslo společnosti, které vydává místní provozní jednotka akreditovaná společností GLEIF. Finanční instituce a regulační orgány používají LEI k identifikaci účastníků na finančních trzích. Podle směrnice MiFID II jsou LEI povinné od 3. ledna 2018 … Continued

Výhody přijetí LEI při obchodování

LEI jsou rychle přijímány jurisdikcemi po celém světě. Unikátní 20místné kódy jsou nyní povinné pro mnoho společností působících v Evropě, Severní Americe, Austrálii a Asii. Zatímco registrace pro LEI může být pro vaši společnost povinná, rozšířené přijetí LEI přináší řadu výhod pro podniky poskytující finanční služby. Podpora efektivity Zpráva Globální nadace LEI (GLEIF) ‘A New … Continued

Co jsou MiFID II a EMIR a proč na nich záleží?

MiFID je směrnice o trzích finančních nástroj, která platí v EU platí od konce roku 2007. MiFID stanoví:  Prováděcí požadavky pro podniky a investiční firmy; Požadavky na povolení pro regulované trhy; Regulatorní hlášení zabraňující zneužívání trhu; Povinnosti transparentnosti obchodování s akciemi; a Pravidla týkající se přijímání finančních nástrojů k obchodování. Od té doby byla směrnice … Continued

Jak vykazovat vztah mezi mateřskou a dceřinou společností?

Od 1. května 2017 jsou subjekty povinny při žádosti o udělení nebo obnovení kódu LEI zveřejňovat svou přímou a konečnou mateřskou společnost a vztahy. Jakýkoli subjekt, který žádá o udělení nebo obnovení kódu LEI, je povinen při podání žádosti poskytnout určité informace týkající se svých mateřských společností místní provozní jednotce (LOU) – nebo zastupující společnosti, … Continued

Zákonné použití Identifikátorů právnických osob. Výbor pro regulační dohled LEI (LEI ROC)

Potenciální regulatorní výhody spojené s globálním rámcem pro finanční transakce byly odborníky uznávány již 20 let před finanční krizí v roce 2008. Před zavedením globálního systému LEI za implementaci vlastního rámce pro sledování finančních transakcí odpovídaly jednotlivé země. Ad hoc povaha předchozího systému (nebo jeho absence) znamenala, že mezinárodní transakce bylo v zásadě nemožné sledovat. … Continued