Globální systém identifikace právnických osob - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Globální systém identifikace právnických osob

Globální systém identifikace právnických osob


Co je identifikátor právnické osoby a proč jej společnosti potřebují?

Identifikační kód právnické osoby neboli číslo LEI je jedinečné globální identifikační číslo společnosti, které vydává místní provozní jednotka akreditovaná společností GLEIF. Finanční instituce a regulační orgány používají LEI k identifikaci účastníků na finančních trzích.

Podle směrnice MiFID II jsou LEI povinné od 3. ledna 2018 pro všechny účastníky trhu se samostatným právním subjektem registrovaným v Evropě a obchodujícím s cennými papíry. Pokud je například společnost registrovaná v České republice a chtěla by nakupovat místní akcie, je od 3. ledna 2018 povinna mít LEI.

Jak získat kód LEI pro svou společnost? 

K podání žádosti o kód LEI je zapotřebí vydavatel kódu akreditovaného GLEIF LOU (místní provozní jednotka). LEI Česká je smluvní registrační zástupce LOU, který registruje kódy LEI v České republice.

Databáze LEI Česká je propojena s Obchodním rejstříkem, což nám umožňuje automaticky vyhledávat a aktualizovat údaje týkající se vaší společnosti. Českým společnostem nabízíme rychlé a cenově dostupné služby a udržujeme data v databázi GLEIF v souladu s vašimi aktuálními informacemi.

1. Vyplňte přihlášku na našem webu. Údaje ověříme pomocí rejstříku Obchodního rejstříku nebo jiných zdrojů.

2. Proveďte platbu bankovním převodem nebo na fakturu. Zašleme fakturu a účtenku, které odpovídají vašim účetním standardům.

3. Po odeslání žádosti na náš web vám zašleme plnou moc k podpisu.

4. Zašleme kód LEI na váš e-mail.

Vyplnění žádosti trvá jen 2 minuty a číslo LEI je obvykle vydáno do 1–2 pracovních dnů od provedení platby. 

Jak jsou vydávány kódy LEI? 

Globální systém identifikace právnických osob se skládá ze 3 úrovní, které se zpočátku mohou zdát matoucí. V této části uvádíme některé důležité definice a podrobnosti, které vám pomohou porozumět logice vydávání čísla LEI. 

1. Zastřešující organizace 

GLEIF – Globální nadace pro identifikaci právnických osob

GLEIF byl založen Radou pro finanční stabilitu, jejímž hlavním posláním bylo vymyslet, vyvíjet a spravovat globální systém LEI. GLEIF je také zastřešující organizací pro registrátora LEI, který ukládá všechna data LEI. GLEIF je nezisková organizace sídlící ve švýcarské Basileji.

2. Organizace oprávněné vydávat kódy LEI

LOU – Místní provozní jednotka

LOU je organizace, která byla akreditována společností GLEIF a má povolení k vydávání LEI. LOU jsou obvykle povinny shromažďovat a ověřovat údaje a generovat LEI podle protokolu. LOU si musí vyžádat od společností usilujících o získání kódu LEI všechny relevantní informace a musí tyto údaje potvrdit v národním obchodním registru. Celosvětově existuje přibližně 30 LOU a z tohoto počtu je jen několik málo schopno vydávat čísla LEI pro české společnosti.

3. Zástupci pro registraci LEI 

Registrační zástupci 

Registrační zástupce převádí klientská data do LOU v souladu se standardy GLEIF a požaduje další informace z místního obchodního registru. GLEIF v dubnu 2017 představil koncept zástupce pro registraci LEI, aby zajistil kvalitu údajů v databázích a zjednodušil proces podávání žádostí o LEI. LEI Česká je oficiální registrační zástupce působící v České republice. 

Struktura kódu LEI 

Číslo LEI (Legal Entity Identifier) je jedinečné identifikační číslo, které je vydáváno společnostem působícím v globálním finančním systému. LEI vycházejí z normy ISO 17442:2012. LEI je pro každou společnost vydáváno pouze jednou a skládá se z 20 znaků: První 4 znaky jsou jedinečné pro LOU, který vydal LEI. 

8 9 4 5 0 0 2 7 A K 4 L S O G X G Y 1 8
Jedinečná čísla LOU

Jedinečné znaky společnosti 

 

  • 5. a 6. znak jsou pro každou společnost stejné – 0.
  • Následující 12 znaků je tvořeny písmeny a čísly a jsou pro každou společnost jedinečné.
  • Poslední 2 znaky jsou známy jako kontrolní znaky.

První LEI byly vydány v prosinci 2012. Od 3. ledna 2018 jsou LEI povinné pro všechny společnosti registrované v Evropské unii a obchodující s cennými papíry. Více informací o zastřešující organizaci LEI systému GLEIF najdete na jejím webu.

Obnovení LEI

Každé číslo LEI, které je společnosti vydáno, je aktivní pouze po dobu 1 roku. Po uplynutí tohoto roku je třeba LEI obnovit na následujících 12 měsíců. Důrazně doporučujeme, abyste své LEI obnovili včas, protože tento proces může nějakou dobu trvat. Když se stav LEI změní na LAPSED (VYPRŠENÉ), váš kód LEI již nebude aktivní, a proto jej nelze použít pro finanční výkaznictví. V případě, že předem víte, že bude třeba, aby byl váš LEI aktivní po delší dobu, můžete svůj LEI obnovit 2 měsíce před datem obnovení. Například pokud byl LEI vydán 1. listopadu 2018 a je platný do 31. října 2020; pokud si svůj LEI obnovíte v září 2020 na 1 rok, bude váš LEI platit do 31. října 2021.

LEI Česká sleduje data platnosti LEI svých klientů. V případě nutnosti obnovit váš LEI kód vás budeme informovat. O prodloužení LEI můžete požádat prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našem webu. Více informací o obnovení LEI zde.

Společnosti podávají žádost o kód LEI prostřednictvím poskytovatele služeb, jako je LEI Česká. Musí to udělat, protože společnosti nemohou požádat nebo aktualizovat podrobnosti v databázi LEI, kterou spravuje Global Legal Entity Identifier Foundation – GLEIF. Místo toho je každému kódu LEI přiřazen poskytovatel služeb (LOU – místní provozní jednotka), který je oprávněn provádět změny údajů jménem společnosti. Přečtěte si více o převodu kódu LEI ke společnosti LEI Česká. Namísto toho je každý kód LEI přidělen poskytovateli služeb (LOU), který je oprávněn jménem společnosti iniciovat změny údajů. Pro více informací o přenosu LEI kódu na LEI Česká.