Historie systému identifikace právnických osob - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Historie systému identifikace právnických osob

Historie systému identifikace právnických osob


Před rokem 2012 identifikátory právnických osob (známé také jako kódy nebo čísla LEI nebo jednoduše LEI) neexistovaly. Každá země místo toho použila ke sledování finančních transakcí své vlastní kódy a systémy. Ve výsledku bylo téměř nemožné identifikovat protistrany na globálním trhu. To znamenalo, že pro účastníky trhu a soukromé poradce bylo neuvěřitelně obtížné vypočítat míru rizika pro jednotlivé společnosti i napříč trhem jako celkem.

Finanční krize v roce 2008 zdůraznila potřebu jednotného rámce, který by regulačním orgánům a centrálním bankám umožnil přesně sledovat mezinárodní finanční transakce. Zejména se velmi protahovalo vyšetřování pádu banky Lehman Brothers, protože příslušné orgány nebyly schopny posoudit expozici pro různé účastníky trhu ani nebyly schopny prozkoumat souvislosti mezi účastníky globálního trhu. Tato selhání ztělesňovala argumenty, na něž různí účastníci upozorňovali již dlouhé roky, a zdůraznila potřebu mezinárodního systému, který by příslušným stranám umožňoval rychle a přesně sledovat transakce na globálním trhu.

Soukromý sektor se již téměř 20 let neúspěšně snažil získat dostatečnou podporu pro implementaci globálního rámce pro identifikaci a sledování mezinárodních finančních transakcí. Po finanční krizi v roce 2008 se k těmto snahám připojili někteří významní hráči v prostředí globální finanční politiky, jako je Úřad pro finanční výzkum (OFR). V roce 2011 vedoucí představitelé skupiny G20 nakonec vyzvali Radu pro finanční stabilitu (FSB), aby položila základy pro vytvoření rámce podporujícího LEI, jakož i příslušného regulačního orgánu, který bude dohlížet na poskytování LEI. Doporučení FSB byla následně v polovině roku 2012 schválena vedoucími představiteli G20 a první LEI byly vydány jen o několik měsíců později, v prosinci 2012.

Od té doby bylo vydáno více než 1 milion LEI subjektům v necelých 200 zemích. K dubnu 2018 bylo subjektům ve Spojených státech a ve Spojeném království vydáno 13,8%, respektive 10,6% všech LEI.

Jednotlivé jurisdikce mohou samy určit, zda vyžadují, aby společnost podnikající v dané jurisdikci vlastnila LEI. Seznam, který stanoví status LEI v řadě globálních jurisdikcí, je k dispozici zde.

Od ledna 2018 je povinné, aby každá strana obchodující s evropskou protistranou měla platný LEI.