Důvěryhodnost strojově čitelných LEI ve firemních transakcích - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Důvěryhodnost strojově čitelných LEI ve firemních transakcích

Důvěryhodnost strojově čitelných LEI ve firemních transakcích


Globální nadace LEI (GLEIF) nám poskytla pohled na to, co přijde. Alfanumerický kód LEI organizace byl začleněn do její finanční zprávy za rok 2018. Je to první oficiální obchodní zpráva, která obsahuje ověřené referenční údaje LEI zveřejněné v elektronické verzi dokumentu. 

Zpráva byla rovněž publikována s vloženými podpisy výkonných ředitelů GLEIF. Tyto podpisy lze použít k ověření, že dokument obsahující strojově čitelný LEI a signatáři pocházejí ze stejné společnosti. Tak mají koncoví uživatelé zaručeno, že data jsou spolehlivá, publikovaná příslušnou společností a že s nimi nebylo manipulováno. 

Finanční výkazy lze také zveřejnit s podpisem auditora, což dále zvyšuje jistotu a důvěryhodnost. 

Informace jsou vkládány pomocí technologií XRBL. XRBL je mezinárodní standard pro výkaznictví digitálního podnikání. Tato technologie se v současné době používá ve více než 50 zemích po celém světě. XRBL popisuje tuto technologii jako „přechod od filmové fotografie k digitální fotografii nebo od papírových map k digitálním mapám“. Dokumenty ve formátu XBRL Standard mají tytéž vlastnosti, jako tištěné dokumenty či dokumenty v PDF, ale také otevírají řadu nových možností. Standard umožňuje rychlé sdílení citlivých finančních údajů způsobem, který umožňuje koncovým uživatelům ověřit šíření informací v každém bodě procesu. 

GLEIF usiluje o „revoluci v procesu publikování, přístupu a agregace důvěryhodných digitálních finančních informací“ a dále upevňuje status LEI jako mechanismu s hmatatelnými výhodami pro globální finanční trh. Revoluce přináší obrovskou výhodu pro:

  • Společnosti využívající integrované LEI. Umožňuje jim publikovat a sdílet data, která byla elektronicky podepsána příslušnými členy.
  • Akcionáři mohou lépe porozumět společnostem na základě spolehlivých a snadno přístupných údajů.
  • Orgány a banky, které potřebují shromažďovat a vyhodnocovat spolehlivé údaje od společností.

Kromě těchto výhod nabízí strojové čtení LEI vložených do firemních dokumentů pro účastníky finančního trhu následující široké výhody:

  • Zvýšená důvěra v digitálně publikované a distribuované dokumenty
  • Lepší přístup k informacím o vlastnictví společnosti
  • Další omezení podvodů

GLEIF spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci na zpřístupnění digitálního podepisování pomocí jedinečného LEI organizace společnostem, které se k němu zaregistrují.