Co jsou MiFID II a EMIR a proč na nich záleží? - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Co jsou MiFID II a EMIR a proč na nich záleží?

Co jsou MiFID II a EMIR a proč na nich záleží?


MiFID je směrnice o trzích finančních nástroj, která platí v EU platí od konce roku 2007. MiFID stanoví: 

  • Prováděcí požadavky pro podniky a investiční firmy;
  • Požadavky na povolení pro regulované trhy;
  • Regulatorní hlášení zabraňující zneužívání trhu;
  • Povinnosti transparentnosti obchodování s akciemi; a
  • Pravidla týkající se přijímání finančních nástrojů k obchodování.

Od té doby byla směrnice aktualizována ve snaze řešit určité nedostatky, zejména ve vztahu k zásadám v oblasti akcií. Nová a vylepšená verze MiFID II platí od 3. ledna 2018. Vylepšená verze se zaměřila na zvýšení bezpečnosti, transparentnosti a účinnosti na evropském trhu, obnovení důvěry investorů a přesunutí části over-the-counter transakcí na regulované obchodní trhy. 

MiFID nebyla první směrnicí, která vedla u konkrétních subjektů k potřebě LEI. Již před touto aktualizací nařízení o evropské infrastruktuře trhů (EMIR – další informace viz níže), kromě jiných předpisů a směrnic v Evropě, Asii, Kanadě a USA, rovněž vyžadovalo, aby protistrany transakcí prováděných na finančním trhu měly číslo LEI. 

Směrnice MiFID však vedla k rozsáhlým změnám, které vstoupily v platnost dne 3. ledna 2018 ve vztahu ke stranám, které potřebují LEI k zapojení do finančních transakcí v rámci EU. Nyní pokrývá většinu samostatných právnických osob, jako jsou trusty, společnosti, penzijní fondy, charity, akademické školy, partnerství a některé společnosti nezapsané v obchodním rejstříku.

Výše uvedené nařízení EMIR má rovněž významné důsledky v oblasti finančních politik, které rovněž vedou k potřebě čísla LEI. Nařízení EMIR bylo navrženo s cílem podpořit transparentnost na evropských trzích s deriváty, zmírnit úvěrové riziko a snížit provozní rizika. Nařízení bylo přijato v roce 2012 a v zásadě vyžaduje, aby všechny subjekty, které mají zpravodajskou povinnost podle nařízení EMIR, vlastnily LEI.

Oblast působnosti nařízení EMIR je taková, že může mít extrateritoriální účinek. To znamená, že dva subjekty mimo EHP, které obchodují na finančním trhu, mohou být za určitých okolností ovlivněny nařízením EMIR. Měli byste zvážit, zda se extrateritoriální ustanovení nařízení EMIR použijí, pokud k obchodu dochází prostřednictvím poboček, které se nacházejí v EU, nebo pokud některá z protistran má záruku od finanční protistrany v EU.

V zásadě platí, že pokud obchodujete na finančním trhu v EU a jste právnickou osobou (na rozdíl od fyzické osoby), pravděpodobně budete potřebovat LEI.