Důležitost důvěry v identitu v digitální éře - LEI Česká
1. od 3. ledna 2018 jsou kódy LEI povinné pro všechny společnosti, které chtějí pokračovat v obchodování s cennými papíry.

Důležitost důvěry v identitu v digitální éře


Tím, jak se digitální řešení stávají stále více všudypřítomnými, zvyšuje se také význam implementačních mechanismů k nastolení důvěry v identitu v digitálním věku. Zajištění bezpečnosti našich online identit je jednou stranou mince; druhou je zajištění bezpečí při obchodování s anonymními zákazníky. Složitost se ještě zvyšuje, když vezmeme v úvahu obchodní transakce, ke kterým dochází v globálním měřítku.

 V reakci na to regulátoři, vlády a společnosti působící na globálním trhu čelí tlaku různých zúčastněných stran na posílení bezpečnostních opatření. Tento článek nastíní dva mechanismy používané ke zlepšení důvěry a transparentnosti na globálním trhu:

Pilotní program v Antverpách: Blockchain ID

Belgie je průkopníkem v oblasti digitální identifikace. V současné době nabízí svým obyvatelům a občanům dispozici eID (elektronická občanské průkazy), která jim mimo jiné umožňují cestovat v rámci EU a připojovat svůj elektronický podpis k dokumentům. V loňském roce Belgie zahájila pilotní program implementace blockchainového řešení zajišťujícího vyšší bezpečnost a efektivitu toku oficiálních dokumentů. 

Dokumenty přenášené pomocí technologie blockchain jsou certifikáty, které zaručují bezpečnost ovoce a zeleniny dovážené ze zemí mimo EU. Před tímto pilotním programem byla zasílána papírová verze certifikátu kurýrní službou – což je nákladné a časově náročné. 

Digitální řešení – blockchain – znamená, že všechny příslušné zúčastněné strany mají přístup k aktuálním informacím, které jsou zabezpečené a nebylo s nimi manipulováno. Zúčastněné strany vědí, s kým mají co do činění, a mohou v reálném čase sledovat původ dokumentů. Zabezpečené digitální řešení šetří čas, peníze a snižuje administrativní zátěž spojenou s dovozem ovoce a zeleniny.

Identifikátory právnických osob (LEI)

LEI je 20místný alfanumerický kód přidělený právnickým osobám, které o něj požádají. Tyto kódy jsou součástí globálního systému, jehož cílem je zvýšení transparentnosti a bezpečnosti a snížení množství podvodů na globálním trhu, zejména s ohledem na finanční transakce. Každé číslo LEI je jedinečné a každé právnické osobě je možné přidělit pouze jeden LEI.

LEI lze použít v jurisdikcích po celém světě jako firemní průkaz totožnosti. Všechny informace týkající se LEI daného subjektu jsou volně dostupné prostřednictvím globální online databáze. Dostupné informace se týkají mateřských a dceřiných společností společnosti a zahrnují i „vizitku“ společnosti, např. její název a umístění. 

Potřeba globální infrastruktury LEI se projevila po pádu banky Lehman Brothers v roce 2008. LEI umožňují regulačním orgánům a finančním společnostem lépe posoudit riziko a expozici v rámci globálního finančního systému a současně podporovat transparentnost obchodních transakcí. Z dlouhodobého hlediska to znamená, že společnosti mohou zlepšit své vnitřní řízení rizik, zatímco regulační orgány mohou lépe sledovat a vyhodnocovat rizika v globální ekonomice. 

Nyní je také možné vložit informace o vašem subjektu do dokumentů pomocí strojově čitelného LEI. To čtenářům potvrzuje pravost dokumentů, čímž se zvyšuje bezpečnost a transparentnost online. Přečtěte si více v našem článku o strojově čitelných LEI.